பொறுப்பாளர்கள்

தலைவர் – திரு.பூ.நாகதேவன்

துணைத் தலைவர் – திருமதி.அல்லி குமார்

செயலாளார் – திரு.அன்பழகன்

துணைச் செயலாளர் – திருமதி. சரஸ்வதி இராமையா

பொருளாளர் – திரு. அன்பரசு

துணைப் பொருளாளர் – திரு. அரசு நாகதேவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s